Diabetes and heart disease statistics


Sincethe total number of deaths in our world has grown steadily, but every year there has been an ever-increasing decline in each age group, especially between 20 and 40 years.

  • Prediabetes and cardiovascular risk | Cardiologia Hungarica
  • Hogyan készítsünk zabokat a cukorbetegség kezelésére

In all life groups, cardiovascular diseases are the dominant factors of total mortality. During the last two decades in case of cardiovascular diseases, the number of deaths and the loss of life years perinhabitants — especially rheumatic heart disease, stroke, ischemic heart disease and cardiomyopathy — have decreased significantly. Data on domestic mortality and lost years of life have improved diabetes and heart disease statistics however, they were far worse than those in developed European countries.

The positive trends in the world were driven by the significant development of health technology, the use of effective drugs and — despite the economic, environmental and other catastrophes — by the increase in investment in healthcare. It is an important fact that high-level development plans have been and are being prepared in the world and in Hungary as well. This is evidenced by the slow but steady increase in life expectancy at birth and at the age of 60, which will hopefully continue in the next years.

Minden életcsoportban a kardiovaszkuláris betegségek a teljes halálozás domináló tényezői. Az elmúlt két évtized alatt a kardiovaszkuláris betegségek esetén a lakosra vonatkoztatott halálozás, valamint az elvesztett életévek — különösen reumás szívbetegség, stroke, iszkémiás szívbetegség, valamint cardiomyopathia terén — szignifikánsan csökkentek. A hazai mortalitási és vesztett életévekre vonatkozó adatok — bár folyamatosan javultak — nagymértékben rosszabbak a fejlett európai országok megfelelő jellemzőinél.

diabetes and heart disease statistics

A pozitív irányú világtrendek magyarázatát egyrészt az egészségügyi technológia jelentős fejlődése, a hatásos gyógyszerek alkalmazása, valamint — a világot folyamatosan sújtó gazdasági, környezeti és egyéb katasztrófák ellenére — az egészségügybe fektetett beruházások növekedése adja. Fontos tény, hogy a világban és hazánkban is végre magas szintű fejlesztési tervek készültek és készülnek.

Erre utal a születéskor és 60 éves korban várható élettartam lassú, de folyamatos növekedése, amely remélhetően folytatódik a további években is. Bevezetés Az as évben egy igen jelentős lépés volt a Világbank Egészség-Fejlesztési Riportja, amelyben egy bizottság felülvizsgálta az egészségügybe történő befektetések irányait és új kereteket hozott létre annak érdekében, hogy a világ különböző régióiban az addigi igen kedvezőtlen egészségállapot megváltozzon és az egészségállapotot legjobban sújtó betegségek terén drámai javulás következzen be re 1.

A mostani nemzedékünkre jellemző, hogy van elegendő pénzügyi és egyre magasabb szintű technológiai ismeret és kapacitás, s így jelentős mértékben csökkenhetnek a fertőző betegségek, valamint a gyermek és anyai halálozás aránya a világ minden táján.

Érvényes ez a kardiovaszkuláris és más krónikus betegségek vonatkozásában is. Az egészségállapot meghatározása nem egyszerű diabetes and heart disease statistics, mert sok összetevőből áll. Ennek a feladata az volt, hogy az életminőség rendelkezésre álló objektív statisztikákkal alátámasztott dimenzióit kiegészítse úgynevezett mikroadatokkal, azaz az embereknek az életminőségről alkotott észleléseivel 1.

A legfontosabb jellemzők, amelyek a CV betegségekben jelzik az egyén egészségállapotát: mortalitási adatok, várható élettartam születéskor és 60 éves korban, elvesztett életévek YLL.

Vizsgáljuk meg az egyes tényezőkre jellemző adatokat az elmúlt évtizedektől a mai időszakig. Ha megvizsgáljuk, hogy az egyes években az életévcsoportokra bontott — mindkét nemre vonatkozó logaritmikus skálájú — lakosra vonatkozó halálozási ráta hogyan változik, akkor azt találjuk, hogy től minden évben nagyobb méretű csökkenés alakul ki az egyes korcsoportokban. Ugyanakkor ez a csökkenés folyamatosan lassul és elenyészik az életkor előrehaladásával.

A legnagyobb méretű változás csökkenés a 20—40 év között jött létre.

diabetes and heart disease statistics

Ez azt jelenti, hogy ezekben a korcsoportokban egyre jobban sikerült a betegségeket befolyásolni a jelzett időszakban. A 20—40 év közötti jellemző változásokat mutatjuk be a 2. Az adatokat elemezve világos, hogy a korszerű diag­nosztikai módszerek, a szűrések terjedése miatt az abszolút szám nő a betegségek prevalenciája is emel­kedikugyanakkor a már kialakult betegségek befolyásolása javult, legnagyobb mértékben a 20—40 év közötti korosztályban.

A növekedés különösen kiemelkedő volt 50—80 év között. A növekedés magyarázata, hogy egyre több beteget észlelt az egészségügyi ellátórendszer a szűrések növekedése és a diagnosztikus módszerek fejlődése miatt. Amennyiben helyes az az állítás, hogy az utóbbi évtizedben jelentős erőfeszítéseket tettünk a CV betegségek megelőzése és kezelése terén, akkor ennek a statisztikai adatokban is tükröződnie kell.

A betegségek elleni küzdelem sikerének másik mutatója a lakosra vonatkozó elvesztett életévek Years Lost Life mérése. A várakozásnak megfelelően ebben a vonatkozásban még nagyobb méretű kedvező változás jött létre csaknem hasonló megoszlásban, mint a mortalitás esetében 2.

diabetes and heart disease statistics

Vizsgáljuk meg a kérdést a magyarországi NEFI-adatok alapján is 9. A hazai összes halálozás tekintetében szignifikánsan csökkenő tendencia figyelhető meg és között.

Amennyiben a CV halálozást részletesen elemezzük 10akkor érdekes megfigyeléseket tehetünk: férfiaknál szignifikáns csökkenés történt a regisztrált összes mortalitásban, nőknél értékelhető változás nem történt 3. Ezeket a 4. A bemutatott adatok szerint az AMI- és a stroke-halálozásban től egyenletes, szignifikáns csökkenési tendencia érvényesült.

ISZB esetén — között ugrásszerű emelkedés alakult ki, amely azóta is tart.

Associated Data

Összehasonlítást végeztünk az Európai Közösség EU 15 adatai és a magyar adatok között. A lakosra vonatkoztatott kor korrigált összes mortalitás tekintetében a magyar női populáció az EU 15 férfi halálozás szintjén van, a férfiak kirívóan nagyobb halálozási arányokat mutatnak az európai átlagnál. Mind az összeurópai, mind a magyar halálozás egyenletesen csökkent és között 11, 12 5. Hasonló csökkenés figyelhető meg Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban is, azonban minden mért időpontban a legnagyobb érték hazánk esetében volt.

diabetes and heart disease statistics

Ugyanakkor a gazdaságilag fejlettebb nyugat-európai országokhoz képest jelentősen elmaradtunk, ha a — Az elmúlt év alatt kialakult trendek alapján az alábbi következtéseket vonhatjuk le: A keringési rendszer betegségei voltak felelősek az elvesztett egészséges életévek egyötödéért, és mindkét nem esetében ezek a legfőbb egészségveszteséget okozó diabetes and heart disease statistics.

Ezek több mint feléért az iszkémiás szívbetegség felelt, egynegyedéért pedig az agyi érbetegségek.

Epidemiological Thoughts. Cardiovascular Diseases Yesterday, Today and Tomorrow?

Ezen két kiemelt betegség okozta veszteség óta fokozatosan csökken, régiók, illetve országok szerint különböző mértékben. A CV betegségek kialakulásában szerepet játszó tényezők, mint a hipertónia, helytelen táplálkozás, fizikai inaktivitás okozta elhízás diabetes and heart disease statistics endémiahyperlipidaemia, diabetes mellitus, dohányzás jól ismertek 14—19azonban az ismertség azt is jelenti, hogy folyamatosan egyre növekvő mértékben van lehetőség beavatkozásra, az egészségi állapot javítására 2, 3.

A hazai CV mortalitás is egyértelmű csökkenést mutatott diabetes and heart disease statistics elmúlt két évtizedben és ez érvényes az elvesztett életévekre is.

A részletes bontásnál az a tény, hogy az AMI és a stroke-mortalitás szignifikánsan csökkent, ugyanakkor az iszkémiás szívbetegségnél növekedés, illetve stagnálás alakult ki óta, azzal magyarázható, hogy egyre jobb itthon is a betegségek szűrése, a diagnosztika, és így lényegesen több beteg kerül felismerésre. Másrészt az AMI és stroke szignifikáns csökkenése feltehetően jelzi az alap rizikótényezők befolyásolásának, valamint a betegségek gyógyszeres, intervenciós kezelésének nagyobb méretű fejlődését, sikerét.

Ugyanakkor az is világos, hogy a hazai CV mortalitási és YLL-adatok még mindig igen nagymértékben rosszabbak, mint az európai átlagok és messze rosszabbak, mint a fejlett európai országok EU15 megfelelő jellemzői. A CV betegségek kialakulását, kezelését, valamint a morbiditási és mortalitási arányok diabetes and heart disease statistics számos nem befolyásolható és befolyásolható tényező szabályozza, amelyek kihatással vannak a CV fő kockázati faktorokra is. A legfontosabb kockázati vérátömlesztés a cukorbetegség kezelésének, a klasszikus rizikófaktorok és a CV-betegségek, illetve azok komplikációi közötti összefüggést diabetes and heart disease statistics 6.

  1. Járai Zoltán1, 2, Wittmann István3 1Szt.
  2. Go to: References 1.
  3. Wake Forest Baptist Medical Center Summary: Bradycardia -- a slower than normal heartbeat -- does not increase the risk of developing cardiovascular disease, according to a study.
  4. Slow heart rate does not increase risk of heart disease -- ScienceDaily

Fentiek függvényében vizsgáljuk meg, milyen okokkal magyarázhatók ezen pozitív változások, világtrendek a halálozás, illetve az elvesztett életévek tekintetében. A technológiai fejlődés jelentősége. Ide az új eszközöket, eljárásokat és az egyre hatásosabb gyógyszereket egyaránt besorolhatjuk.

A fejlődés ezen a téren különösen az AMI és a stroke vonatkozásában koronária-intervenciók, trombolízis, angiográfiás eszközök és módszerek fejlődése stb. Előrelépések történtek a CV betegségek primer és szekunder prevenciója területén, valamint a lakossági együttműködésre alapozott prevencióban diabetes mellitusban 2.

Ehhez tartozik, hogy kialakulóban van egy olyan szemlélet, amely a megelőzést, gyógyítást és a rehabilitációt egységnek és egyidejűnek tekinti.

Ez az EGÉSZSÉG-et a központba helyező szemlélet egyúttal szükségessé teszi a gyógyító-megelőző, a szociális, a foglalkoztatási és az oktatási rendszerek szoros együttműködését, illetve a gazdasági és társadalmi feltételek biztosítását 22, Az egész világra kiterjedő mozgalmak, programok, amelyek befolyásolhatják az emberek hozzáállását vagy ismeretét adott kockázati tényezőkről, betegségekről.

Ide sorolhatjuk az IMF által indított World Diabetes Day — mozgalmat 24vagy az ISH által indított May Measurement Month — MMM programot 25amelyek révén bővítették a lakosság ismeretét ezen betegségekről, és a világ számos helyén vérnyomás- és vércukormérések történtek, ott is, ahol eddig ez a kérdés fel sem merült 26, Számottevő eredményeket értünk el olyan klasszikus kockázati tényezők visszaszorításában, mint a dohányzás, fizikai inaktivitás, bár még mindig — különösen hazánkban — nem elegendő mértékben Az egészségügyi struktúrák újraszervezésének folyamata megindult a gazdaságilag fejletlen országokban, másrészt a fejlett országokban is jelentős növekedés jött létre.

Ehhez az is hozzájárult, hogy a technikai fejlődés révén a betegek egészségtudata emelkedett, és aktivitásuk növekedett saját betegségük kezelésében, gondozásában 2, 31, 32, A telemedicina óriási fejlődést indított diabetes and heart disease statistics a téren okos eszközök, telefonok, webfelületek stb. Mi várható és miért a következő 20 évben?

  • Global epidemiology of prediabetes - present and future perspectives. - Abstract - Europe PMC
  • Inzulinrezisztencia teszt online

Az eddigi kedvező világtendenciák arra is utalnak, hogy jelentős nemzetközi, nemzeti és magán invesztálások történtek az egészségügyben, amelyek az innovációs törekvéseket is segítették a technológia, informatika, telemedicina területén 35, 36, A 6 fő rizikófaktor dohányzás, alkoholfogyasztás, sóbevitel, elhízás, emelkedett vérnyomás és vércukorszint megfelelő kontrolljával sikeresen lehetne csökkenteni a CV-halálozást is.

Ezen célkitűzések hazai megvalósítása csak a már említett egészség-szemléletváltással, a prevenciós feladatok újraszervezésével oldható meg 22, 23, A tervek, feladatok részleteinek bemutatása nem jelen közleményünk célja.

A jelenleg kialakuló tendenciák feltehetően a továbbiakban is érvényesülni fognak, sőt a szakértők szerint még növekedni tudnak. Miben foglalhatók össze ezen tevékenységek 2?

Prediabetes and cardiovascular risk

A folyamatosan növekvő invesztálás az egészségügyi szektorokba világszerte tovább fogja emelni az egészségügyben használatos technológia és infrastruktúra megindult és rohamos fejlődését. A gazdasági növekedés a világ számos régiójában és országában elősegíti a fenti folyamatokat diabetes and heart disease statistics A krónikus nem fertőző betegségeket, illetve ezen belül a CV-betegségekben bekövetkező kedvező változásokat legjobban a születéskor, illetve a 60 éves korban várható élettartammal lehet lemérni.

Zárógondolatként ezen indikátorokban végbemenő folyamatokat szeretnénk bemutatni a világban, ezen belül Európában és hazánkban, illetve a velünk szomszédos országokban.

diabetes and heart disease statistics

A magyarországi adatoknál HUN látjuk, hogy a magyar nők és férfiak szignifikánsan alacsonyabb életévet mutatnak a megfelelő EU átlagnál 7.