Diabetes mellitus guidelines 2021 pdf. SGLT2-inhibitors – antihyperglycaemic agents with benefits beyond glucose control


SGLT2-inhibitors – antihyperglycaemic agents with benefits beyond glucose control

How to cure diabetes type 1 Kórház és Rendelőintézet, Budapest Summary SGLT2-inhibitors — antihyperglycaemic agents with benefits beyond glucose control SGLT2 sodium-glucose co-transporter -inhibitors were developed for treating patients with type 2 diabetes.

Efficacy and safety of these drugs were documented in several phase 3 clinical trials. The position of SGLT2-inhibitors in the therapeutic approach for patients with type 2 diabetes were assigned in different guidelines and use of these drugs were suggested in dual or triple combination therapy after failure with metformin-monotherapy. According to requirements of health authorities, cardiovascular safety trials were conducted and completed with four drugs empagliflozin, dapagliflozin, canagliflozin, ertugliflozin.

Hungarian Society of Cardiology

Unexpectedly, not only safety but marked cardiovascular and renal benefits were published in after completing the trial with empagliflozin vs. In addition, data available from several cardiovascular trials with SGLT2-inhibitors in the past five years resulted in up-dated publications of guidelines regarding antihyperglycaemic treatment of patients with type 2 diabetes.

Recently, cardiovascular risk categories, presence or absence of heart failure and chronic kidney disease should be evaluated and considered first at modification of pharmacological treatment. Although SGLT2-inhibitors were introduced in diabetology several years ago, it became apparent by now that these antihyperglycaemic agents have potentials beyond glucose control.

Accordingly, we experience a slow but continuous revolution of an anti-diabetic drug in cardiology and nephrology. A regisztrációhoz szükséges vizsgálatok igazolták a készítmények antihyperglykaemiás hatékonyságát, feltárták a potenciális mellékhatásokat is. A szakmai irányelvek kijelölték a kezelési stratégiában betöltött helyüket a szekvenciális kezelés második-harmadik lépcsőjében, a diabétesz kórlefolyása során gyakran szükségessé váló kombinált antidiabetikus terápia tagjaként.

A forgalmazáshoz szükséges kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatokat négy készítmény empagliflozin, dapagliflozin, canagliflozin, ertugliflozin esetében elvégezték.

HUNGARIAN DIABETES ASSOCIATION

Váratlan eredményként először ben az empagliflozinnal kapcsolatban publikálták, hogy a placebokontrollos, randomizált vizsgálat nemcsak a készítmény biztonságosságát, hanem jelentős kardiovaszkuláris és renális előnyét is igazolta 2-es típusú diabéteszben szenvedő, igen nagy kardiovaszkuláris kockázattal rendelkező betegek körében. Az elmúlt öt évben ismertté vált több vizsgálat nyomán a 2-es típusú diabétesz gyógyszeres kezelésének irányelvei módosultak, alapvető fontosságúvá vált a kardiovaszkuláris kockázat, a szívelégtelenség és az idült vesebetegség befolyásolásának mérlegelése és az aktuális helyzethez igazodó terápia kezdeményezése.

Nyilvánvalóvá vált ugyanakkor az is, hogy az SGLT2-gátlók — diabetes mellitus guidelines 2021 pdf antihyperglykaemiás szerként a diabetológia terén kezdték pályafutásukat — olyan kardiológiai és renális előnyökkel is rendelkeznek, amelyek folytán ez a hatástani csoport joggal került a kardiológusok és a nefrológusok érdeklődésének középpontjába.

Bevezetés Az SGLT nátrium-glükóz-kotranszporter gátló készítményeket a 2-es típusú diabétesz kezelése érdekében fejlesztették ki. Hazánkban az empagliflozin és a dapagliflozin hét évvel ezelőtt került forgalomba, az egyébként regisztrált canagliflozin hazai bevezetésére üzleti megfontolások alapján nem került sor, míg a hatástani csoport negyedik képviselője, az ertugliflozin, ben vált a hazai betegek számára elérhetővé.

A diabetológusok így hazánkban három készítménnyel szerezhettek tapasztalatokat. Az újonnan kifejlesztett antidiabetikumokkal — hatósági előírás következtében, a rosiglitazonnal kapcsolatos metaanalízis nyomán, tól kezdődően — kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatot kell végezni ahhoz, hogy az adott készítmény forgalomba kerüljön, illetve maradjon 1, 2, 3. Valamennyi készítmény esetében teljesült az elsődleges végpont: igazolható volt a placebóval szembeni non-inferioritás, azaz kardiovaszkuláris aggály nem merült fel az adott készítménnyel kapcsolatban.

Kivételt jelentett a saxagliptin esetében a másodlagos végpontként vizsgált szívelégtelenség miatti hospitalizáció statisztikailag értékelhető kockázatnövekedése.

Introduction

A szakmai közvéleményt nagyon meglepte az SGLT2-gátlókal végzett kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatok első eredménye, amely ben látott napvilágot. Ez a vizsgálat új lendületet adott a diabetes mellitus guidelines 2021 pdf típusú diabéteszben végzett kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatoknak, hiszen diabetes mellitus guidelines 2021 pdf cél innentől kezdve a biztonságosságon túlmenően a kardiovaszkuláris előny igazolása volt.

A randomizált, nagy tanulmányok olyan bizonyítékokat szolgáltattak, amelyek folytán a megújuló szakmai irányelvekben is jelentős változás következett be. Ma már egyértelmű, hogy az SGLT2-gátló készítmények markánsan csökkentik a szívelégtelenség kockázatát és lassítják a renális károsodás ütemét. Ebből eredően az SGLT2-gátlókkal kapcsolatos eredmények nemcsak a diabetológusok érdeklődésére tarthatnak számot, hanem az elmúlt két-három évben a hatástani csoport iránt igen nagy érdeklődés tapasztalható a kardiológusok és a nefrológusok körében is.

  • Diabetes kezelés 1 méz
  • Recommended Articles A cukorbetegség a kognitív hanyatlás kockázatát hozzávetőleg másfélszeresére növeli.
  • Nem számolós zöldségek
  • Blood Transfusion Guideline - legjobb pdf dokumentumok és könyvek
  • Népi gyógyszerek kezelése nonachar cukorbetegség

Ez — többek között — azért is alakult így, mert kiderült, hogy az SGLT2-gátlók előnyös kardiális és renális hatásai diabétesztől függetlenül is jelen lehetnek, amit először a DAPA-HF-vizsgálat igazolt a dapagliflozinnal kapcsolatban. Az eredmények összességében véve jelzik, hogy az SGLT2-gátlók a diabetológián túlmutató kardiális és renális előnyökkel is rendelkeznek.

injekció a cukorbetegség kezelésében

A kettős vak, randomizált vizsgálatban a zajló antidiabetikus kezelés megtartása mellett az aktív ágon a betegek naponta egyszer empagliflozint kaptak 10 mg vagy 25 mg formában, a kontrollágon placebo szerepelt. Az összevont empagliflozinágraa placeboágra beteg került.

ESC Pocket Guidelines

A követés mediánértéke 3,1 év volt. A HbA1c placebóval korrigált értéke napi 10 mg empagliflozin mellett a Empagliflozin versus placebo mellett a testsúly, a haskörfogat, betegség és kezelése foot diabetes vérnyomás- és a húgysavszint csökkent, a szívfrekvencia nem változott.

Összefoglalva azt lehet megállapítani, hogy fokozott kardiovaszkuláris kockázatú, diabetes mellitus guidelines 2021 pdf vagy ismert kardiovaszkuláris betegségben szenvedő 2-es típusú cukorbetegek körében a zajló standard antidiabetikus kezelés mellett alkalmazott empagliflozin számottevően csökkenti a kardiovaszkuláris eseményeket, a szív­elégtelenség miatti hospitalizációt, az összmortalitást, a renális szövődmények progresszióját és a renális klinikai események számát.

autoimmun diabétesz kezelésére gyermekeknél

Az alapvizsgálat több, utólagos elemzését is publikálták 9— A követés mediántartama hét 3,6 év volt. A statisztikai analízis hierarchikus sorrendben történt. A vizsgálat a renális funkciók terén egyes végpontokban a canagliflozin vs.

  • Polineuropátia kezelése
  • Full size table Experimental design A To investigate the effect of DDW on metabolic changes occur in diabetes, diabetic and control rats were divided into two main groups: half of the animals were given DDW 25 ppm Dand the other half received normal tap water ppm Dboth provided ad libitum.
  • A máj kezelése cukorbetegséggel mellitus
  • - Könyvek és pdf dokumentumok
  • Diabetes haj kezelés

Canagliflozin vs. A vizsgálat elsődleges végpontjaként két, egymással egyenrangú, összetett végpont szerepelt. Analizálták a 3 pontos MACE alakulását, de e mellett a szívelégtelenség miatti hospitalizáció vagy a kardiovaszkuláris halál összevont végpontja ún.

Magyar Diabetes Társaság

Az eredeti elsődleges végpont a 3 pontos MACE volt, a vizsgálat már zajlott, amikor a más SGLT2-gátló készítménnyel befejezett tanulmány EMPA-REG OUTCOME eredményei a vizsgálókat arra ösztönözték, hogy klinikai szempontból releváns másik elsődleges végpontot kardiovaszkuláris halál, szívelégtelenség miatti hospitalizáció összevont végpontja emeljenek be a vizsgálandó elsődleges kimenetelek közé.

A követés tartama medián 4,2 év volt A dapagliflozin kardiovaszkuláris szempontból biztonságos készítménynek bizonyult a non-inferioritás kritériuma teljesült az elsődleges 3 pontos MACE-végpontot tekintve. A dapagliflozin vs.

a cukorbetegség magas cukor kezelés

Alcsoport-analízis során statisztikailag értékelhető interakciót nem találtak primer vs. A betegek a véletlen besorolás elve alapján arányban kerültek a három vizsgálati ágra ertugliflozin 5 mg, ertugliflozin 15 mg, placebo. A vizsgálati tervet ban készítették, a cél a hatósági előírásnak megfelelően a non-inferioritás tesztelése volt. A vizsgálati protokollt A vizsgálat dec. A két ertugliflozinágat összevontan értékelték A renális összetett végpont csak tendenciaszerűen mutatott javulást, de érdemes figyelemmel kísérni az eGFR időbeni változását is, s ez esetben megfogalmazható az, hogy az ertugliflozin nemcsak a szívelégtelenség, hanem a renális protekció terén is a csoporthatásra jellemző tulajdonságokkal rendelkezik A tanulmányt idő előtt zárták a független értékelő bizottság véleménye nyomán, miután az aktív ágon megfigyelt jó eredményből adódóan a további folytatás nem volt indokolt.

A zárásig összesen beteget randomizáltak, a követési idő medián 2,62 év volt. Az aktív vs. Amputáció vagy csonttörések vonatkozásában a két csoport érdemben nem különbözött egymástól A multicentrikus, a véletlen besorolás elvét követő, kettős vak, placebokontrollos, III. A vizsgálat elsődleges összevont végpontjaként a kardiovaszkuláris halál vagy a szívelégtelenség rosszabbodása szívelégtelenség miatti diabetes mellitus guidelines 2021 pdf vagy szívelégtelenség miatti sürgős orvosi ellátás szerepelt.

A követés tartama medián 18,2 hónap volt. A másodlagos végpontként szereplő összhalálozás relatív kockázata a dapa­gliflozin vs. A DAPA-HF az első tanulmány, amely igazolta, hogy SGLTgátló készítmény adott esetben dapagliflozin szívelégtelenség rosszabbodását vagy kardiovaszkuláris halálozás kockázatát csökkentő markáns hatása nemcsak 2-es típusú diabéteszben, hanem prediabéteszben és szénhidrátanyagcsere-zavarban nem szenvedők körében is igazolható, a hatás a szívelégtelenség miatti háttérterápiától független volt 24, 25, A klinikai megfigyelések összegzése Az SGLT2-gátlók fejlesztése a feltételezett antihyperglykaemiás hatás kiaknázása érdekében történt, a készítmények alkalmazási előírásai mind ez ideig a 2-es típusú diabétesz orális kezelésének terén, elsősorban kombináció tagjaként adták meg az indikációs területet.

Ennek megfelelően kerültek az egyes készítmények forgalomba, ezért szereztek kezdetben kizárólag a diabetológusok saját tapasztalatokat a készítményekkel. Ma már egy szélesebb diabetes mellitus guidelines 2021 pdf elfogadottá vált, hogy az SGLT2-gátlók — bár antihyperglykaemiás szerként a diabetológia terén kezdték pályafutásukat — olyan kardiológiai és renális előnyökkel is rendelkeznek, amelyek folytán joggal kerültek a kardiológusok és a nefrológusok érdeklődésének középpontjába is.

A szívelégtelenség gyógyszeres kezelési lehetőségei korlátozottak, az idült vesebetegség progressziójának lassítása terén az elmúlt 20 évben új gyógyszer nem jelent meg, érthető tehát a társszakmák érdeklődése. Nem vitás természetesen az sem, hogy a készítmények újólag megismert előnyös tulajdonságai a gyógyszeripar számára is kihívást, lehetőséget jelentenek.