Váci irgalmasrendi kórház igazgató


CÉLJA A Betegápoló Irgalmasrend Váci Irgalmasrendi Kórháza továbbiakban: Kórház Házirendjének célja, hogy meghatározza mindazokat a paramétereket, melyek ismerete a Kórházban nyújtott egészségügyi szolgáltatások igénybevevői számára a jogaik rendeltetésszerű gyakorlása, a cukorbetegség 1-es típusú kezelése váci irgalmasrendi kórház igazgató teljesítése szempontjából nélkülözhetetlenek.

Személyi hatálya kiterjed a Kórházban ápolt betegekre, a betegek hozzátartozóira, a látogatókra és bármely, a Kórház területére belépő személyre. A Házirend hatálya kiterjed továbbá a Kórházzal, mint egészségügyi szolgáltatóval alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban álló személyekre és más megbízottakra, akik a Kórház nevében járnak el. A betegeink, azok hozzátartozói, ha elégedettek szolgáltatásunkkal, és támogatni szeretnék Kórházunkat, munkavállalóinkat, akkor azt adomány formájában a Pénztárunkban történő befizetéssel tehetik meg.

Működésünk olyan mértékig szabályozott, hogy betegeink nem szerezhetnek előnyöket a paraszolvencia, a hálapénz révén. A betegfelvétel rendje A betegek felvétele előtt a szakszerű ellátáshoz szükséges feltételek és a rendelkezésre álló erőforrások egyeztetése történik.

">Ajánlott hírek

A felvétel történhet más fekvőbeteg intézményből, illetve háziorvosi beutalással, előzetes helybiztosítás alapján. Kórházunkba az Ügyfélszolgálati Irodán beszerezhető vagy a honlapról letölthető betegfelvételi lap kitöltésével lehet jelentkezni.

Közélet [ A Rendalapító, Istenes Szent János iránymutatása alapján végezzük szakmai munkánkat. Célunk a mai jogszabályok, gyógyítási módszerek felhasználásával személyre szabott ellátási forma kialakítása, mely a betegek életét könnyebbé, szebbé, élhetõbbé teszi, miközben fokozatosan visszanyerik biztonságérzetüket. Orvosi jelenlét, minõségi- gyógytorna lehetõségek, kiemelkedõ ápolás és lelkigondozói segítség mellett betegeink nagy részének állapota javul, vagy stabilizálódik.

A formanyomtatványt a kezelőorvos, a háziorvos, szükség szerint szakorvos, a beteg, illetve a hozzátartozó közösen töltik ki. A Kórház a nagy igény miatt előjegyzéses rendszerrel dolgozik. Az előjegyzést munkanapokon beteglátogatási időben lehet kezdeményezni személyesen, illetve telefonon az Ügyfélszolgálati Irodán.

Oldalszám: 3 4 A felvételhez szükséges alapvető okmányok, dokumentumok: betegfelvételi lap; személyi igazolvány; lakcímkártya új típusú személyi igazolvány esetén ; TAJ-kártya; külföldi állampolgárok esetén útlevél amennyiben van, európai egészségbiztosítási kártya ; otthonról érkező betegeknél háziorvosi beutaló; korábbi zárójelentések.

Az egészségügyi tevékenység ellátása során az orvosi munkaidő 8. Az ápolási szolgáltatás folyamatosan biztosított, a betegek ruháinak mosatásáról maguknak illetve hozzátartozóiknak kell gondoskodniuk, azt a Kórház vállalni nem tudja. A Kórház alapesetben a felvételtől számított váci irgalmasrendi kórház igazgató hónapig vállalja az ápolást. Ez idő alatt gondoskodni kell a beteg idősek otthonában, vagy egyéb intézményben, illetve otthon történő további elhelyezéséről.

Egyedi hosszabbítás csak akkor lehetséges, ha a beteg Kórházba történő felvételét követő 30 napon belül elindításra került váci irgalmasrendi kórház igazgató más intézménybe történő átvételi igénye szociális ellátó intézménybe történő jelentkezés és a jelentkezést a fogadó intézmény visszaigazolta. A hosszabbítás időtartama nem haladja meg a más intézménybe történő átvétel lehetőségének időpontját, de nem lehet több további három hónapnál Térítési díj fizetésének a rendje Az egészségügyi szolgáltatók krónikus belgyógyászati osztályain a vonatkozó jogszabályi rendelkezések részleges térítési díj szedését teszik lehetővé.

Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház | Magyar Kórházszövetség

Intézményünkben a krónikus osztályokon történő elhelyezés esetén a törvényi minimumfeltételek által meghatározott alapszintű követelményeken felül orvosi konzílium, gyógytornász, közreműködés további elhelyezésben nyújtott ellátás fenntarthatósága végett térítési díjat számítunk fel.

A térítési díj számításánál a felvétel és távozás napja is egy-egy napnak számít. A térítési díj kórházunk Pénztárában vagy banki utalással fizethető be, egy hónapra előre, az előre közzétett fizetési napokon. A készülék segítségével a beteg személyesen is beszélhet a hívó féllel. A betegek az Osztályokon a látogatási időben kereshetők telefonon. A Kórház munkatársai a hatályos jogszabályok értelmében a beteg egészségi állapotáról telefonon nem adhatnak felvilágosítást.

A cselekvőképes beteg vagy az általa megjelölt személy felvilágosítást a kezelőorvostól kérhet.

Lábléc menü

Cselekvőképtelen személy esetén kizárólag a törvényes képviselője, vagy közeli hozzátartozója a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs részére adható felvilágosítás Étkezés rendje A betegek az Osztályokon az érkezés napjától a kórtermekben tálcás rendszerben étkeznek, míg a dolgozók kizárólag az erre kijelölt közös helyiségben a főnővérrel vagy a műszakvezető ápolóval előre egyeztetett időpontban.

Az egy műszakban étkezéssel töltött idő maximum 30 perc váci irgalmasrendi kórház igazgató. Tájékoztatjuk betegeinket, hogy a távozás napján csak reggelit áll módunkban biztosítani Látogatási rend A zavartalan betegellátás, valamint a betegek nyugalmának biztosítása érdekében a Kórház a látogatási időt a következők váci irgalmasrendi kórház igazgató határozza meg: Munkanapokon, hétvégén és ünnepnapokon: délelőtt: óra között; délután: óra között.

Rendkívüli körülmények esetén pl.

váci irgalmasrendi kórház igazgató

Látogatási időn kívüli betegtátogatást az igazgató engedélyezhet. Látogatási időn kívül a Kórház épülete zárva van, igazgatói engedély esetén a Március Amennyiben azt a betegellátás zavartalan lefolytatása indokolja, a látogatóknak az orvosok, szakdolgozók kérésére a kórtermet el kell hagyniuk. A látogatóknak a Kórházban tartózkodásuk alkalmával tekintettel kell lenniük a kórtermekben tartózkodó betegek nyugalmára, ezért kérjük, hogy egy beteg esetében egyidejűleg két látogatónál több ne tartózkodjon a kórtermekben.

Tizennégy éven aluli gyermeket, saját érdekében ne hozzanak látogatóba, mert számos veszélynek, betegségnek tehetik ki, amelyekért a Kórház nem vállal felelősséget, illetve a többi beteg nyugalmát zavarhatják.

Oldalszám: 5 6 5. Beteg melletti benntartózkodás Súlyos kritikus állapotú betegek kezelésére eszközt ragadós cukorbetegség, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, erre vonatkozó kérését az igazgató felé kell jeleznie.

Az igazgató adhat engedélyt a beteg melletti benntartózkodásra Orvosi fogadóóra A betegellátás hatékonyságának növelése érdekében az orvosi fogadóórák az alábbiak szerint kerülnek megállapításra.

váci irgalmasrendi kórház igazgató

Munkanapokon: délelőtt: óra között; délután: óra között Orvosi vizitek rendje A Kórház orvosai igény szerint tartják a vizitet, az ápolók jelzése, az ápoltak állapotváltozásainak megfelelően Ügyfélfogadási rend A betegfelvételi lapok leadása, a szociális ügyek intézése, a térítési díjak befizetése ügyfélfogadási időben történhet meg.

Az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint alakul: hétfő: nincs ügyfélfogadás; kedd: óráig; óráig; szerda: óráig; csütörtök: óráig; péntek: óráig Betegek értékeinek megóvásával kapcsolatos szabályok A betegek értékeikért felelősséget a Kórház kizárólag akkor vállal, ha azokat letétbe helyezik.

Főtéri kórház: „A kapunk tárva, a szívünk még inkább” | Váci Napló Online

A letétbe helyezést betegeink az ápoló személyzetnél kezdeményezhetik. Ennek dokumentálása értékleltári átadó-átvevő jegyzőkönyv formájában történik, melyet kettő példányban kell kiállítani és annak egy példányát a betegnek át kell adni. Amennyiben a beteg nincs olyan állapotban, hogy értéktárgyainak elhelyezéséről gondoskodjon, úgy az értéktárgyak átvételét a fent említett módon rögzítik a felvevő osztályon, melyet két személy ápoló, orvos vagy más kórházi dolgozó aláírásával tanúként megerősít.

A Kórház nem vállal felelősséget a betegnek a kórházi letétbe nem helyezett készpénzéért, értéktárgyaiért ékszer, stb.

Szilvásvárad / Szalajka-völgy - Hungary (Magyarország)

A beteg Kórházból való távozásakor a letétbe helyezett készpénzét és ingóságait a Kórház köteles visszaadni, a beteg pedig köteles azokat a kezelés cukorbetegség európában. A Kórházból való távozás után, illetőleg a beteg elhalálozása esetén az át nem vett letétekre az ápolás megszűnését követő naptól a megbízás nélküli ügyvitel Ptk.

Az elhunyt beteg ruhaneműit a jelentkező hozzátartozónak átadás-átvételi leltár felvétele alapján adja ki a Oldalszám: 6 7 Kórház. A letétbe vett valamennyi egyéb ingóság a beteg felvételekor megjelölt személy részére adható ki átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében A sajtónyilvánosság rendje A Kórház területén kép- vagy hangfelvétel készítése tilos, azt írásos kérelem alapján a Kórház igazgatója engedélyezheti. Kórházban kezelt beteg a felvételeken csak személyes beleegyezésével szerepelhet.

A kapunk tárva, a szívünk még inkább

A beleegyező nyilatkozatot kérés esetén a betegdokumentációhoz kell csatolni. A sajtónyilvánosság a résztvevők részéről nem sértheti az orvosi titoktartással és a személyiségi jogokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket sem A váci irgalmasrendi kórház igazgató betegellátás, valamint a betegek nyugalmának, biztonságának biztosítása érdekében betartandó előírások Kérjük betegeinket, azok hozzátartozóit, hogy a mobiltelefonokat a kórtermekben kapcsolják ki vagy halkítsák le.

váci irgalmasrendi kórház igazgató

Felhívjuk betegeink és hozzátartozóik figyelmét a közös helyiségek kulturált használatára, az osztályok tisztaságának megőrzésére. A személyes ruházat kórtermi elhelyezésére korlátozottan nyílik lehetőség, ezért kérjük, hogy csak a szükséges ruhákat tartsák itt. Az így elhelyezett személyes tárgyakért a Kórház felelősséget nem vállal.

Látogatáskor a behozott élelmiszereket a kijelölt hűtőszekrényben névvel és a tárolás kezdetének dátumával ellátva szíveskedjenek elhelyezni.

A honlap tulajdonosa

Kérjük, hogy televíziózásra, rádióhallgatására alkalmas kórtermekben, valamint a folyosókon a készülékeket betegtársaik állapotára figyelemmel használják. Ezek a készülékek este 22 óráig működtethetők. A behozott készülékekért a Kórház anyagi felelősséget nem vállal!

Váci Napló 0 Comments Ritkán lép a nyilvánosság elé a főtéri kórház vezetése, munkájukat csendben, szakmai és közösségi vélemények szerint színvonalasan végzik.

Kérjük, hogy azonnal értesítse a közelben lévő kórházi dolgozót, ha a Kórházban személyi- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetet, tűzesetet, illetéktelen személyt, esetleges váratlan rosszullétet észlel.

A Kórház által használt létesítményekben és területeken ideértve az udvari részeket és bejárati kapu 5 méteren belüli körzetét is dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehetséges. A Kórház területén szeszes ital tartása, fogyasztása szigorúan tilos. A Kórház területén működő személyi felvonók csak saját felelősségre használhatók. A beteg érkezésekor a magával hozott gyógyszereit köteles átadni az osztályos nővérnek.

Dr. Horváth Klára

A Kórház munkatársai a beteget állapotának függvényében áthelyezhetik másik ágyra vagy másik kórterembe. A beteget megillető jogok gyakorlása során a Kórház valamennyi dolgozója a beteggel együttműködni köteles. A beteg és hozzátartozója jogait úgy köteles gyakorolni, hogy azzal Oldalszám: 7 8 sem más betegek jogait, sem pedig az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait nem sértheti A betegek jogai 6.

Az egészségügyi ellátáshoz való jog Minden betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményeit kielégítő egészségügyi ellátáshoz Az emberi méltósághoz váci irgalmasrendi kórház igazgató jog Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, a beteget jogainak gyakorlásában csak indokolt ideig, módon és mértékben lehet korlátozni A kapcsolattartáshoz való jog A beteg fekvőbeteg ellátása alkalmával jogosult más személyekkel írásban, szóban kapcsolatot tartani, látogatókat fogadni.

Súlyos kritikus állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy a fentebb megjelölt feltételek teljesülése esetén mellette tartózkodjon. A beteget megilleti a szabad vallásgyakorlás, ezen belül az egyházi személlyel való kapcsolattartás joga A tájékoztatáshoz való jog A betegnek joga van az egészségügyi állapotával, valamint a gyógykezelésével összefüggő teljes körű, részletes felvilágosításra.

A betegnek joga van arra, hogy fizetési kötelezettségéről tájékoztassák Az önrendelkezéshez való jog A beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, melyeket utasít vissza Az ellátás visszautasításához való jog A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét, testi épségét veszélyeztetné Az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez való jog Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, a benne lévő adattal a beteg rendelkezik.

A beteg és az általa megjelölt személy jogosult a gyógykezelésével váci irgalmasrendi kórház igazgató adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni, illetve a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint ezekről saját költségére másolatot kapni. A beteg, ha azt úgy ítéli meg, az általa pontatlannak, hiányosnak vélt rá vonatkozó egészségügyi dokumentáció kijavítását, kiegészítését kezdeményezheti, amelyet a kezelőorvos, illetve váci irgalmasrendi kórház igazgató adatkezelő a dokumentációra saját szakmai véleményének feltüntetésével jegyez rá.

Oldalszám: 8 9 Az adatok kijavítása csak olyan módon történhet, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható maradjon Az váci irgalmasrendi kórház igazgató titoktartáshoz való jog A beteg egészségügyi ellátásában részt vevő személyek a betegről az ellátás során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatokat bizalmasan kötelesek kezelni.

A betegnek emellett joga van bármely személyt megnevezni, akit egészségügyi állapota alakulásáról értesíthetnek, illetve joga van bármely személyt ebből kizárni A betegjogok érvényesítése A beteget felvételekor váci irgalmasrendi kórház igazgató tájékoztatják az egészségügyi ellátással kapcsolatos jogairól és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Amennyiben a beteg a jogainak nem megfelelő érvényesülését, illetve a részére nyújtott egészségügyi ellátást kifogásolja, panasszal élhet a Kórház és annak fenntartója felé.

Impresszum

A beteg vagy az általa megjelölt személy panaszát írásban, a Kórház vezetőjének vagy Fenntartójának címezve teheti meg. A betegnek lehetősége van az illetékes betegjogi képviselőhöz fordulni az ellátással összefüggő jogainak megismerése és érvényesítése tekintetében. A Kórház területén működő betegjogi képviselő: Betegjogi képviselő neve: Dr. F pavilon II. A beteg az egészségügyi dolgozókkal amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi az alábbiakban köteles együttműködni: tájékoztatja őket: mindarról, ami szükséges a kórismeret megállapításhoz, az ápolási terv elkészítéséhez korábbi betegségekről, gyógykezelésekről, stb.

A beteg köteles a Kórház tisztaságát megőrizni, berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetés szerint használni, azok állagát megóvni. A beteg a személyes használatra kapott váci irgalmasrendi kórház igazgató leltári Oldalszám: 9 10 tárgyakat elbocsátásakor köteles az osztályos nővérnek visszaadni. A beteg az esetleges hiányokért, rongálásból eredő károkért kártérítési felelősséggel tartozik. A betegek, a hozzátartozóik az Osztályokon kifüggesztett Házirendet megismerhetik így a későbbiekben esetleges jogviták során nem hivatkozhatnak a Házirend ismeretének hiányára.

Vác, február Tari Zsolt mb.