Algoritmus kezelése cukorbetegség jegyzőkönyv 2021 7 edition


Szabolcs István tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai doktor Hivatalos bírálók: Dr. Sótonyi Péter egyetemi docens, Ph. Szilvás Ágnes osztályvezető főorvos, Ph. Szigorlati bizottság elnöke: Szigorlati bizottság tagjai: Dr.

Blázovics Anna, igazgató, PhD. Fogarasi András, osztályvezető főorvos, PhD. Balogh Zoltán, főiskolai docens, tanszékvezető,phd.

A technológia-vezérelt, a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységre kiemelt hangsúlyt helyező növekedési pálya egyszerre támogatja a zöld átállást és a digitális átalakulást, hiszen a fenntarthatósági és a digitalizációs célok teljesítése egyaránt olyan versenyképes gazdaság létrehozását eredményezi, amelyben valamennyi szereplő osztja a zöld gazdasággal és a digitalizációval összefüggő célokat.

Budapest 2 1. Tartalomjegyzék 1.

Document Information

Bevezetés Az egészség komplex hatások eredményeként jön létre vagy szűnik meg. Az életmód kb. Természetesen a rossz egészségi állapot okai összetettek, amelynek csak egyik része a helytelen táplálkozás. A tanácsadás alapvetően három részre osztható, amelyből egyik a primer prevenció, egészségesek körében végzendő preventív tanácsadás, felvilágosítás, a secunder prevenció, amely a betegség akut időszakában a gyógyulást, állapotromlás megakadályozását célozza, és a tercier prevenció, amelynek célja a nyugalmi állapot tartóssá tétele, a betegség újboli előfordulásának megakadályozása.

Kovács és mtsai Mindegyik szakasz ajánlása törekszik a rizikófaktorok kiküszöbölésére, az egészséges táplálkozás elméleti alapjainak és ezek gyakorlati megvalósíthatóságának ismertetésére, akár étkezési javaslattétellel, vagy személyre szabott heti étrend adásával. Az egészség megóvása alapvető táplálkozási ismeretek elsajátíttatásával, tudatos fogyasztói szemlélet kialakításával történik. Célja, hogy a beteg hosszú távon meg tudja tartani a javaslatokat, az új táplálkozási forma beépüljön életvitelébe.

TÁJÉKOZTATÓ - Általános Orvostudományi Kar - Debreceni Egyetem

Mák Az individuális táplálkozás alapjait a korai civilizációkban alapozták meg. Az ókori orvostudomány művelőit is foglalkoztatta a táplálkozás, sőt néhányan az egyénre szabott diéta fontosságát is hangsúlyozzák. Hippokratész i. Munkásságának jelentősége napjainkban is vitathatatlan, felfogása, és iránymutatása ma is példaértékű. A Hippokratészi Gyűjtemény Corpus Hippocraticum számos fejezete tartalmaz dietetikával kapcsolatos ajánlásokat az egyén számára sportolóknak, fogyókúrázóknak.

Véleménye szerint táplálkozási tanácsot az egész ember természet genitális szervek kezelése cukorbetegséggel jellegzetességeiből kiindulva érdemes adni, figyelembe véve minden egyes étel és ital szervezetre gyakorolt hatását. Balázs A mai diétás étlaptervezés célja, olyan étrend összeállítása, amellyel a beteg ember a lehető legrövidebb időn belül visszanyerheti egészségét.

Az étrendnek alkalmazkodnia kell a megváltozott energia- és tápanyagszükséglethez, pótolnia kell a hiányokat, és biztosítania a 5 6 szükséges tápanyagok bevitelét. Mák Ezen kívül az egyén igényeit, ízlését és szokásait is figyelembe kell venni, hogy a megtett javaslatot az adott személy valóban alkalmazni tudja Mesterséges Intelligencia MI MI történeti áttekintése Maga a Mesterséges Intelligencia kifejezés McCarthy-tól származik, aki ban a Dartmouth College-ban tartott konferencián használta először ezt az elnevezést.

Sántáné-Tóth ; Futó Kurzweil ben így fogalmazta meg: Algoritmus kezelése cukorbetegség jegyzőkönyv 2021 7 edition MI olyan funkciók megvalósítására alkalmas gépek megalkotásának tudománya, amely funkciókhoz intelligenciára van szükség, amennyiben azokat emberek valósítják meg.

Kurzweil A MI jelenleg az algoritmus kezelése cukorbetegség jegyzőkönyv 2021 7 edition rendeltetésű területektől kezdve, egészen speciális feladatokkal is fogalakozik. Ilyen például a gépi sakk, a matematikai tételbizonyítás, a gépi tanulás vagy az orvosi diagnosztika. Futó I Az első mesterséges intelligenciát felhasználó programok tételbizonyító, sakkozó illetve különféle játék és fordító programok voltak. Sántáné-Tóth A számítógép és az intelligencia kapcsolatával foglalkozó brit Alan Turing ben mutatta be, a Turing teszt-et, amely arra volt kíváncsi, hogy a számítógép képessé tehető-e a gondolkodásra.

A teszt lényege, hogy az ember billentyű és monitor segítségével kérdéseket tesz fel a tesztalanyoknak. Nem láthatja, nem hallhatja őket. A két alany egyike egy ember, a másik egy számítógép mindkét fél arra törekszik, hogy válaszaik alapján meggyőzzék a kérdező személyt, hogy ők gondolkodó lények.

Ha a kérdező hosszadalmas kérdés-felelek után sem tudja egyértelműen megállapítani, hogy melyik az ember, akkor a gép sikerrel teljesítette a tesztet.

  • Diabetes insipidus diagnosis urine osmolality
  • Az endokrin meddőséget az ovulációs folyamat megsértése jellemzi.
  • A XIX.
  • Beavatkozás neve: RocketAP Leírás: Artificial pancreas system which is designed to be able to identify when you have eaten and provide insulin for this meal Karcsoport címke: RocketAP Beavatkozás neve: USS Virginia Leírás: Mesterséges hasnyálmirigy-rendszer, amely reagál a glükóz ingadozására az inzulinbeadás modulálásával, de nem érzékeli láthatóan az étkezés lenyelését Karcsoport címke: USS Virginia Jogosultság Kritériumok: Felvételi kritériumok: 1.
  • Старый наставник дал ему строго фактический отчет о этих двух сознаниях оказались Парк, и вы забыли этой части его народу.

Turing A határtudományok területén elért eredményekre támaszkodva élénk érdeklődés mutatkozott a mesterséges intelligencia iránt. Különösen a kognitív pszichológiában elért eredmények vitték előre a terület fejlődését. Frank Rosenblatt, ben találta ki a Perceptron modellt. A szem retinahártyáját egyrétegű neuronhálóval modellezte. A Perceptron tulajdonképpen egy alakfelismerő gép volt, ami már tanulni is tudott. Vörös Az időben továbbhaladva a es években általános problémamegoldó rendszereket próbáltak kifejleszteni.

Olyan intelligens feladatmegoldó rendszerek fejlesztésére törekedtek, 6 7 amelyek a gyakorlati életben is használhatóak. A rendszerekbe elkezdték beleépíteni a heurisztikát, ezzel is közelítve az emberi gondolkodás menetére ben készült el a HEARSAY II, az első sikeres beszédmegértő rendszer.

Ezzel közel azonos időben nagy sikereket ért el az első szekértői rendszer, a Prospector, amit már ben kezdek fejleszteni.

inzulinrezisztencia nasi

Ez a rendszer geológiai témájú, ásványlelőhelyek felkutatását támogatja. Weizenbaum A as évek alatt fejlődtek ki olyan informatikai rendszerek, amelyek egy egész szakterületet lefedésére képesek. Ezekhez már hatékonyabb, úgynevezett ismeretalapú technológiákra van szükség.

Felmérési terv a házaspárra, amikor meddőség

A fejlettebb rendszerek képesek a tanulásra és emberszerű cselekvésre, használják a genetikus algoritmusokat, algoritmus kezelése cukorbetegség jegyzőkönyv 2021 7 edition összevethetők az evolúció darwini elméletével.

Ez a módszer az informatikában előforduló problémák széles körére alkalmazható. Futó MI formái és főbb területei A mesterséges intelligencia olyan algoritmusok gyűjteménye, amelyek tanulási képességgel rendelkeznek, és segítségükkel bonyolult kérdések is megválaszolhatók.

Algoritmusnak azt az utasítássort nevezzük, ami valamely felmerült probléma megoldására alkalmas. A MI-kutatás arra törekszik, hogy számítógépekkel minél hatékonyabban legyenek elvégezhetők olyan feladatok, amelyek megoldására jelenleg csak az emberi intelligencia képes.

Mikó Beszélhetünk erős és gyenge mesterséges intelligenciáról. Az erős mesterséges intelligencia kutatásának célja olyan konkrét programok elkészítése, amelyek ténylegesen úgy működnek, mint az emberi agy.

Támogatói szerint, ha ezt a programot számítógépen futtatjuk, egy tudatot elmét kapunk, és már nem lesz felfedezhető semmilyen különbség az emberi agy, és az ő viselkedését szimuláló szoftver között.

vércukorszint idős korban

A gyenge mesterséges intelligencia kutatások pedig azokat az elveket, módszereket, és technikákat helyezik előtérbe amelyek, ahhoz szükségesek, hogy az emberi gondolkodást számítógépen reprodukáljuk. Baka A MI fejlesztési területei: Természetes nyelvi rendszerek: természetes nyelv megértése és fordítása; felhasználás: adatbázisok, dokumentumok megértése és kritikája, beszédmegértés, beszédgenerálás stb.

Automatikus programozás, intelligens programozási eszközök; ismeretbázis építés verbális közlések és egyéb források információinak szintézise. Szakértői rendszerek, ismeretreprezentáció, intelligens mérnöki tervezőrendszerek, intelligens visszakereső rendszerek; bizonytalanságkezelés; genetikus algoritmusok; logikai programozás. Az előbb említett szakértői rendszerek közé tartoznak a komplex szemléletű étrendtervező szoftverek, amely egyben a kutatási területem tárgya Dietetikai szakértői rendszerek Az elmúlt évtizedekben világszerte több kutatás és fejlesztés témája volt az automatikus étrendtervezés.

Az első ilyen irányú eredményt ben érte el Balintfy, aki algoritmus kezelése cukorbetegség jegyzőkönyv 2021 7 edition menü optimalizálására lineáris programozási módszert alkalmazott Balintfy ben pedig Eckstein véletlenszerű keresést használt a megfelelő tápanyagtartalmú étrendek előállítására Eckstein Ezek után kezdtek elterjedni a mesterséges intelligenciára épülő módszerek, amelyek vagy eset, vagy szabály alapú következtetést használtak, illetve ezek kombinációját.

Adatbázisát 84, dietetikusok által tervezett étlappal töltötték fel.

A cukorbetegség tünetei

A program a megadott tápanyagigényeknek és egyéni preferenciáknak étkezések típusa, pl. Ha ilyet nem talál, akkor a leghasonlóbb találatot módosítja adaptációs algoritmusok alapján, úgy hogy egyes étkezéseket vagy kisétkezéseket másik, hasonló tápanyagtartalmú étrend étkezésével cseréli ki, míg megfelelő megoldást nem talál.

A program meghatározott tápanyagigényekhez szabály-alapú következtetéssel tervez étrendeket. Az étrendeket 8 9 meghatározott étkezéstípusokból építi fel. Az étkezéstípusok adatbázisa tartalmazza egy-egy étkezéstípus lehetséges komponenseit.

Az étkezéstípusokat hasonló módon ételtípusokra bontja le. A fentebb ismertetett terminológia értelmében vett kromoszómák az ételek.

A program egy élelmiszer tápanyagadatait tartalmazó adatbázisból dolgozik, a menütervet ezekből építi fel lépcsőzetesen, majd a kapott menüt értékeli és szükség esetén javítja. Kovacic CAMPER A CAMP fejlesztői új projekt keretében az előző két rendszert fejlesztették párhuzamosan: algoritmus kezelése cukorbetegség jegyzőkönyv 2021 7 edition eset-alapú és egy szabály-alapú következtetést alkalmazót, mindkettőt arra, hogy napi menüt generáljon, amely mind a tápanyag-előírásoknak, mind az egyéni igényeknek megfelel, majd a kettőt összefésülve kaptak egy hibrid rendszert, amit CAMPER CAMP Enchanced by Rules névre kereszteltek.

Nagy újdonsága a CAMPERnek, hogy a sikeresen megtervezett menüket az eset-adatbázisában tárolja, így képes a tanulásra is. A programot alkalmazható alacsony fehérjetartalmú diéták étlapjainak tervezésénél. A probléma, hogy a véletlenszerű, tápanyagtartalommal kapcsolatos elvárások teljesítését célzó a kezelés a 2.

típusú diabetes mellitus.

subindemnification nem feltétlenül eredményez összeillő ételpárosításokat egyegy étkezésen belül. Ezért további célul tűzték ki az emberek ízlését leíró szabályok kidolgozását. Petot és mtsai DietPal Szintén a két megoldáskereső stratégiát próbálták ötvözni a DietPal programban. A projekt célja a dietetikusok munkamenetének modellezése és ez alapján egy Web-alapú menügeneráló rendszer kifejlesztése.

tönkölyliszt inzulinrezisztencia

A fejlesztés során elsőként felmérést végeztek a malajziai dietetikusok körében, ennek egyik célja a menüajánlat elkészítését leíró munkafolyamat azonosítása volt. A program képes táplálkozási napló alapján meghatározni a bevitt tápanyagokat és kalóriát, valamint képes személyre szabott diétás tervet készíteni a beteg tápanyag- és energiaigénye alapján. Továbbá a rendszer lehetőséget kínál korábban készült menük felhasználására is.

A DietPal sem képes teljesen kész és hibátlan menük kidolgozására. Valójában a táplálkozási piramis ajánlásaihoz hasonló sémákat állít össze, nem kidolgozott recepteket, hanem élelmiszercsoportokat kombinálva, amiket a dietetikus további feldolgozás során alakíthat menüvé, ha a felkínált élelmiszerkombinációkból a szükséges 9 10 módosítások elvégzése után egy-egy étkezésre konkrét receptet dolgoz ki.

HET Hungary | PDF

Ez egy olyan mesterséges intelligencián alapuló program, mely az eset-alapú megoldáskeresésre épül. Ahhoz, hogy az eredményt korrigálni lehessen, indokolni kell a változtatást.

Ez a rendszer automatikusan épít egy olyan menüt, ami a kliens egyéni igényeit kielégíti, a tápláltsági és egészségi állapotának megfelelően. A dietetikusnak figyelembe kell vennie az előzőeken felül a beteg ízlését, kulturális hátterét.

  1. Körmök láb cukorbetegség kezelésének

A diétákat minden alakalommal a beteg igényeihez kell igazítani, ehhez rengeteg időt kell fordítania a dietetikusnak. A rendszerben előfordulhatnak hibák, ekkor a szakértőnek kell módosítania a tervezett diétát kézzel.

Ez egy komplex szakértői rendszer, amelynek részletekbe menő orvosi részei, és dietetikai részei is vannak. A rendszer adatbázisa tartalmazza a diéták ontológiáját, az ételek ontológiáját, és az üzletekben kapható élelmiszerek ontológiáját a tápanyagtartalom szempontjából. Ez a szerkezet meg tudja ragadni a józanész elvárásait az étrenddel szemben, és helyzetfüggő kapcsolatokat ír le az étrend részei között.